Sportsground levererade grafiken till Cancergalans TV-sändning 2020, en viktig produktion med ett fantastiskt resultat ! 

“Den här kvällen ger så mycket värme och kärlek och är betydelsefull. Kvällens resultat på 69 miljoner är ett otroligt viktigt stöd för att forskningen ska gå framåt och för att färre ska drabbas och fler överleva cancer”