ETT BÄTTRE ALTERNATIV

Aldrig tidigare har det producerats mer sport än idag och utvecklingen fortsätter.
Idag är kraven på att hålla kostnader nere hårda, samtidigt som dagens konsumenter förväntar sig hög produktionsnivå och kvalité.

Med detta som utmaning grundades Sportsground.

Unikt för Sportsground är våra distansproduktioner där vi strävar efter att samla så stor del av produktionen centralt i Sportsgrounds Mediahub i Stockholm,
och bara ha fotografer på plats på arenan. Övriga funktioner såsom kommentering, bild och ljudproduktion, grafik och reprishantering sker centralt.

Kostnadseffektivt

Att centralisera så mycket som möjligt av en produktion ger uppenbara kostnadsbesparingar, både då vi slipper resa till arenorna och skicka runt produktionsbussar. Sportsground har utvecklat unika lösningar för automation och genom dessa optimeras arbetet kring sändningarna där en person utför arbete som tidigare krävde flera operatörer - allt för att leverera så kostnadseffektiva produktioner som möjligt!

Ett miljövänligt alternativ

Det är fortfarande vanligt att skicka runt produktionsbussar till inspelningsplatserna, personal flygs kors och tvärs och den negativa miljöpåverkan är uppenbar. Vi vet att det finns smartare sätt att producera sport idag, och våra lösningar för distansproduktion har betydligt mindre miljöpåverkan än traditionella produktionslösningar.

Grafik

Bra grafik är en nödvändighet när du producerar sport. Genom vårt nära samarbete med ChyronHego levererar Sportsground alltid grafik i världsklass. I våra distansproduktioner lägger vi på grafiken centralt från vår Mediahub, ofta helt automatiserat. Klocka, statistik, resultat och tabell är självklarheter i våra produktioner.

Reprishantering

Repriser hanteras centralt i vår Mediahub och med hjälp av egenutvecklade automationslösningar görs detta utan att vi behöver addera personal, allt för att hålla kostnader nere.

Kommentering

Sportsground har ett stort nätverk med några av Sveriges bästa kommentatorer. Kommentering sker från vår Mediahub i Stockholm, allt för att kunna leverera så kostnadseffektiva produktioner som möjligt.

Highlights och Klipphantering

Alla matcher som vi producerar spelas in och lagras centralt i vår Mediahub i Stockholm. Detta gör att vi direkt under match kan producera matchsammandrag, men även ta fram kortare klipp från matcherna. Vi levererar höjdpunkter och matchklipp till både TV och webben, men även direkt till sociala media och andra plattformar.

VILL DU VETA MER?

ETT SMARTARE SÄTT ATT PRODUCERA SPORT

Klicka på bilden ovan för en större version!