Folkpartiets Landsmöte

posted in: Allmän-TV, Övrigt, SVT | 0

I helgen håller Folkpartiet Liberalerna sitt Landsmöte, deras högsta beslutande organ, där 179 ombud från Sveriges alla län finns med tillsammans med representanter för ungdomsförbundet och kvinnoförbundet samt ett par hundra åhörare. Inför Landsmötet har ca 600 motioner lämnats in som kommer behandlas och flera förtroende uppdrag ska tillsättas, bland annat Partistyrelsen. En uppmärksammad fråga som ombuden ska ta ställning till är namnbytet från Folkpartiet (FP) till Liberalerna (LIB).

Vi kommer vara på plats i Riksdagen och sända under alla tre dagarna, och sändningarna finns att följa på SVT Forum och landsmöteswebben: folkpartiet.se/landsmote.