Billboard

Exponeras fyra gånger per sändning:
– Start av sändning
– Efter första halvlek
– Innan andra halvlek
– Efter sändning

Samtliga företag visas i följd efter varandra.

Exponeringstid: 5-6 sek/företag/tillfälle

Hörnsponsor

Exponeras nere i höger bildkant.

Exponeras 4 gånger/match.

Exklusivitet endast ett företag.

Exponeringstid: 5-6 sek/tillfälle

Slomotion Wipe

Exponeras vid övergång mellan Live- och reprisbilder.

Exponeringstid: ca 2 sek/företag/repris

 

Klocksponsor

Exponeras bredvid klockan i vänster bildkant

Exponeras 4 gånger per match

Samtliga företag visas i följd efter varandra

Exponeringstid: 5-6 sek/företag/tillfälle

Reklamfilm

Exponeras i start av sändning och i slutet.

Maxlängd: 20 sekunder

 

 

Specifikationer

För att processen att sändningsanpassa företagens logotyper ska gå så smidigt som möjligt ska material levereras enligt följande specifikation:

Bilder

Levereras i så hög upplösning som möjligt.

Lägsta upplösning: 1024×576 px.

Bildformat:
Önskvärt: eps eller ai
Godtagbart: png, tga, jpeg

För att anpassa logotyperna till de olika exponeringsytorna sker vissa justeringar av logotyperna. Tänk på att små texter/symboler syns sämre ju mindre exponeringsytan är. Satsa alltså på tydliga logotyper med så lite småtext som möjligt. Tänk efter hur logotyper brukar se ut innan en vanlig sportsändning på TV – ”Sändningen presenteras av…” – och använd det som riktlinje.

Filmer

Maxlängd 20 sekunder.

Levereras i formatet .mov med en minimiupplösning av 1024×576 px (16:9).

Ljudspår skall levereras med kvaliteten 48 000 kHz.